top of page

Portal de transparència

100 anys  dedicats a la infància i l'adolescència

La Fundación Nazareth és una entitat privada, sense ànim de lucre, impulsada per les germanas Doña Gloria i Doña Mercedes Godó Eguía. Es troba inscrita amb el número 1056 en el Registre de Fundacions Privades del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

bottom of page