top of page

Referent d’emancipació:

 

Es un projecte propi de la Fundación on l’atenció està centrada en la persona, personalitzada i individual, creant un vincle sense judicis i amb una disponibilitat flexible, basat en la voluntarietat de la persona atesa.

Es fa vinculant a les persones joves a entitats i a serveis que es puguin mantenir en el temps mes enllà de la intervenció del referent d’emancipació.

També adoptant una mirada “desinstitucionalitzadora”, trencant clixés en les maneres d'intervenir, utilitzant un llenguatge no assistencial i veient les persones joves com a agents actius dels seus propis processos.

bottom of page