top of page
Qui som?
 
La Fundación Nazareth és una fundació privada inscrita al registre de fundacions catalanes, constituïda l’any 1996 amb l’objectiu de continuar l’obra social fundada l’any 1924 per les germanes Godó Eguía, dedicada a l’atenció d’infants, adolescents, joves i les seves famílies.
 
 
Com prestem els nostres serveis
El marc conceptual en el que es fonamenten els serveis de la Fundació Nazareth es basa en:
 
- El principi d’autonomia:
 
L’autonomia no és un objectiu finalista del treball educatiu, sinó un principi regulador de tot el procés d’emancipació. L’emancipació l’entenem com el procés d’adquisició de graus d’autonomia que dura tota la vida; emancipació entesa com a l’adquisició de la capacitat d’autodeterminació o decisió sobre l’evolució de la pròpia vida, és a dir, emancipar-se com a ciutadà significaria decidir plenament i amb autonomia i independència la pròpia trajectòria vital.

- L’acompanyament i vincle educatiu
 
Creiem en l’acompanyament educatiu com a mètode en sí mateix, i com a estratègia de treball per a la integració social. L’acompanyament pretén promoure el canvi en les persones que tenen la seva xarxa social debilitada, o que es troben en una situació de desavantatge i, en conseqüència, en un punt de partida gens òptim per a l’emancipació.

L’acompanyament conté un vessant educatiu, en tant que hi ha una pràctica quotidiana que educa: l’acompanyament permet apuntalar les bases del vincle, estimular-lo i, amb el temps, enfortir-lo.

El vincle és possible gràcies a l’estret acompanyament en un moment vital de les persones, canviant i decisiu. El vincle d’acompanyament educatiu estableix una relació interpersonal basada en el respecte i reconeixement mutu entre l’infant, adolescent i/o jove i l’educador.

- Treball en xarxa
 
Tota la metodologia exposada anteriorment no és possible sense un treball conjunt i coordinat especialment entre els professionals dels diferents serveis del CSSBCN i DGAIA, així com altres professionals que intervenen amb els infants, adolescents i joves que acompanyem.

Participem activament en diferents Federacions d’àmbits tant autonòmic (FEDAIA) com estatal (FEPA) en la lluita pels drets dels infants, adolescents i joves.
Podeu veure la Carta de Serveis aqui.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
bottom of page