top of page

Equip educatiu CRAE

 

L'equip educatiu treballa segons les línies marcades en el Projecte Educatiu de Centre per tal de garantir la cobertura de les necessitats bàsiques, l’educació, l’afectivitat, la integració i la promoció social, la inserció laboral i el creixement cap a l’autonomia dels infants i adolescents.

L'equip està format per professionals altament qualificats i preparats en l'àmbit de la infància i l'adolescència en risc: educadors socials, psicòlegs, terapèutes familiars, personal administratiu, etcètera, que presten servei 24 hores al dia els 365 dies a l'any.

 

 

                               

 

 

 

 

 

             

 
bottom of page