top of page

El nostre és un Centre Residencial d’Acció Educativa de titularitat privada. És un centre concertat del CSSBCN, que gestiona places residencials d’acció educativa per a infants i/o adolescents dependents de la DGAIA, del Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya.

Els àmbits educatius que atén són: Infància i adolescència.

És un CRAE vertical de 29 places per a nenes i noies de 4 a 18 anys (nenes menors de quatre anys en casos especials - germanes que ingressen juntes- per exemple). Les places es troben distribuïdes en tres unitats convivencials  que permeten l’establiment de vincles sans, un tracte afectiu adequat a les seves característiques i el desenvolupament d’una vida quotidiana el més semblant a la de qualsevol infant de la nostra societat.

És un centre obert i integrat a la ciutat de Barcelona.

L’equip profesional està format per educadors socials i personal d’administració i serveis per a atendre-les les vint-i-quatre hores del dia els 365 dies de l’any.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page