top of page

L’encàrrec institucional del Centre és exercir la guarda i educació de les nenes i noies que atén, tal com diu la llei Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats a la infància i l'adolescència, on es defineix la guarda i tutela. Això implica acollir les nenes i noies en un ambient d’afecte, comprensió i seguretat moral i material.

L'objectiu és satisfer les necessitats de les nenes i les noies, una educació integral i compensadora, tenint cura de la seva salut física i psíquica, vetllant pel desenvolupament harmoniós de la persona.

 

D’acord amb els objectius de la Fundació, el nostre Projecte Educatiu va més enllà, tractant d’omplir de valors la vida de les nenes/noies que viuen al nostre centre, establint vincles sans que els serveixin en el seu desenvolupament i en el seu futur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page