top of page

Missió i Valors

La Fundació Nazareth te com a missió continuar el desenvolupament de l'Obra Nazareth, dedicada a l'acollida i formació cultural i humana de nenes, adolescents i joves amb impossibilitat de convivència amb els seus familiars. En especial, la seva missió és:

  • Assegurar i garantir la continuïtat de l'existent Obra de Nazareth, seguint els valors de formació humana marcats per les germanes Godó.

  • Promoure activitats complementàries i d'ensenyament en ordre a una educació i formació integral de les menors acollides.

  • Contribuïr a la formació permanent del personal educatiu i antigues residents per a una major preparació i formació en l'àmbit laboral i cultural.

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

             

 
bottom of page